Sunday, January 17, 2016

อะไรคือ Gross Margin?

What is gross margin?

Gross margin is the difference between 1) the cost to produce or purchase an item, and 2) its selling price. For example, if a company's manufacturing cost of a product is $28 and the product is sold for $40, the product's gross margin is $12 ($40 minus $28), or 30% of the selling price ($12/$40). Similarly, if a retailer has net sales of $40,000 and its cost of goods sold was $24,000, the gross margin is $16,000 or 40% of net sales ($16,000/$40,000).

It is important to realize that the gross margin (also known as gross profit) is the amount before deducting expenses such as selling, general and administrative (SG&A) and interest. In other words, there is a big difference between gross margin and profit margin (or net profit margin).
Gross Margin คืออะไร
คือ ความแตกต่างระหว่าง 1 ) ราคาต้นทุนของการผลิตหรือการซื้อสินค้า และ 2) ราคาขายของสินค้า 
ตัวอย่าง เช่น บริษัทผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกมา มีราคาทุนอยู่ที่ $28 และสินค้าถูกขายไปในราคา $40 ดังนั้น Gross Margin ของสินค้า คือ $12 ($40-$28) หรือ 30% ของราคาขาย ($12/$40) 
คล้ายๆ กับการที่ พ่อค้าปลีก ตั้งราคาขายสุทธิ ที่ $40,000 โดยราคาทุนของสินค้าที่ขายคือ $24,000 ดังนั้น GM คือ $16,000 หรือ 40% ของราคาขายสุทธิ  ($16,000/$40,000).
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่า GM (ซึ่งรู้จักกันในฐานะของ Gross Profit ด้วย)  คือ จำนวนก่อนการลบค่าใช้จ่าย เช่น การขาย ,ค่าธุรการทั่วไป และดอกเบี้ย 
อาจจะกล่าวได้ว่า มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง GM และ Profit Margin 
Credit: http://www.accountingcoach.com/blog/what-is-gross-margin

Monday, December 21, 2015

เดินเที่ยวในเมืองลพบุรี

คำแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมือง จ.ลพบุรี
สมมุตว่าท่านเดินทางมาโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด มาลงรถไฟที่สถานีรถไฟลพบุรี แนะนำว่าควรจะมาช่วง ปลายเดือน ธันวาคม ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงที่อากาศจะเย็นสบายๆ เหมาะต่อการเดินเที่ยว ชิลๆ
อุปกรณ์ที่ควรจะมีคือ กล้องถ่ายรูป หรือกล้องบนมือถือก็ได้ เพื่อเก็บภาพและแชร์ภาพออนไลน์ ได้ทันที หากต้องการ
ทิศทางการเดิน จะขอเริ่มจากการสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่งที่ชาวลพบุรีสักการะและกราบไหว้ คือศาลพระกาฬ ฯ ความเป็นมาสั้นๆ ดังนี้
เจ้าพ่อพระกาฬเป็นเทวรูปรุ่นเก่าซึ่งอาจเป็นพระวิษณุ  หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะลพบุรี[ ประมาณปี 2421 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลพระกาฬเป็นสิ่งก่อสร้างของขอม สืบเนื่องมาจากเมืองลพบุรีในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของขอมโบราณ
จากนั้นก็สามารถลงมาเดินชมรอบๆ บริเวณของศาลพระกาฬ ได้ 
จากนั้นจะต่อไปยัง สถานที่ใกล้เคียงคือ พระปรางค์สามยอด เดินข้ามถนนประมาณ 30 เมตร ก็จะถึงแล้ว
เข้าชมภายในและโดยรอบ ข้อมูลย่อมีดังนี้ 


ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร


รูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทศิลาแลงแบบเขมรเรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน ภายในบริเวณนอกจากปราสาททั้ง 3 องค์ ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปราสาทขอม 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน (อันตรละ) โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ปราสาทประธานมีความสูงใหญ่กว่าอีก 2 องค์ โครงสร้างของปราสาททำจากศิลาแลงฉาบปูน มีการประดับประดาตามส่วนต่างๆ ของปราสาทด้วยปูนปั้น อันเป็นลักษณะของงานสถาปัตยกรรมในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) ที่นิยมใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง


วันเวลาเปิดทำการ

ทุกวันเว้นวันจันทร์-อังคาร ระหว่างเวลา 06.00-18.00น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท หรือ สามารถซื้อบัตรรวม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระปรางค์สามยอดและบ้านหลวงวิชาเยนทร์

จบจากสถานที่นี้ จะพาเดินชมความน่ารักและซุกซนของลิงลพบุรี ตามแนวถนนมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง ระยะทางเดินประมาณ 150 -200 เมตร โดยประมาณ 
เลือกจะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวีดีโอก็สามารถบันทึกโดยการซุม หรือจะหามุมสวยๆ ถ่ายใกล้ๆ ก็ได้ แต่ระวังลิงแย่งของ นิดหนึ่ง อาจจะมีไม้ไผ่เล็กๆ หรือหนังสติ้ก สำหรับป้องปรามความซนของลิงบางตัวได้ 

แหล่งหาของฝากพวกชุดไทยโบราญสวยๆ และของฝากอื่นๆ ที่น่าสนใจ แนะนำร้าน ดารณีไหมไทย จำหน่าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดไทย ผ้าไหม ฯลฯ มีหลายแบบสวยๆ และหลายราคา ให้เลือกหาซื้อกันได้ 


ได้เวลาเยี่ยมชม โบราญสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เดินต่อไประยะใกล้ๆ คือวังนารายณ์ ฯ ที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เกิดขึ้นในสมัย สมเด็จพระนารายณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 สำหรับใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับในการล่าสัตว์ ออกว่าราชการ รวมทั้งต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่หลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงสวรรคต ในปี พ.ศ. 2231 พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ที่ตั้งอยู่ภายในก็ได้หมดความสำคัญลง สมเด็จพระเพทราชา กษัตริย์องค์ใหม่ ก็ได้ย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดไปประทับอีกเลย ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการซ่อมแซมกำแพงเมือง, ป้อม และประตู รวมทั้งมีการสร้างพระที่นั่งวิมารมงกุฎในพระราชวัง พร้อมทรงพระราชทานนามพระราชวังว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ในปัจจุบัน

สำหรับพื้นที่ภายในทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน

การเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์

เปิดให้เข้า ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หยุดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์&
การเข้าชมผู้เข้าชมจะต้องเสียค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ถนนสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-1458 , สำนักงาน ททท.ภาคกลาง โทร. 0-3642-2768-9

หาอะไรกินกันหน่อยดีไหม
หรือไม่อยากจะกลับ อยากจะค้างคืน เพื่อเที่ยวต่อ 
แนะนำร้านอาหารอร่อยๆ ในเมือง
และที่พักราคาถูก ในตัวเมือง 
หรือเดินวนกลับ ไปรอขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพ ฯ หรือเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นๆ

Saturday, December 19, 2015

มาเที่ยวลพบุรีกันไหม

เที่ยวลพบุรีกันไหม
คุณเคยมาเที่ยวลพบุรี หรือเมืองละโว้กันหรือยัง
ลพบุรีเป็นเมืองเก่า เคยเป็นเมืองหลวง สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ให้ชม จำนวนหนึ่ง เช่นวัด วังนารารายณ์ บ้านวิชาเยนณ์ เป็นต้น
ส่วนสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ ลิงลพบุรี ก็มีมากมาย น่ารัก คิกขุ กันนั้นทั้ง เชิญมารับชมและสัมผัส บรรยากาศ เดินเล่น ออกกำลังกาย แบบสบายๆ ชิลๆ ถ่ายรูปลิง และสถานที่สวยๆ แชร์กันให้กระจายบนโลกโซเซียลกันได้แล้ว ทุกๆ วัน โดยเฉพาะในห้วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้
เรื่องอหารการกิน ก็มีบริการมากมาย หลายหลาย ราคาไม่แพง ตั้งแต่ปิ้งย่าง ส้มตำ ไทย จีน ตะวันตก มีครบทุกรสชาติ ทุกสไตน์
ก่อนจะกลับ ก็อย่าลืมแวะหาของฝากตามธรรมเนียม ไปฝากคนทางบ้าน ด้วย ว่า มาถึงลพบุรีแล้ว จะเป็นเสื้อผ้าสวยๆ หรือ ของที่ระลึก หรือของฝาก พวกอาหารการกิน ก็มีให้เลือกชม และซื้อหากันตามสะดวก ในราคาที่เหมาะสม


Sunday, December 13, 2015

Things to see and do in Lopburi


Lopburi is a really tiny city located in the central part of Thailand about 130 kms. from BKK.How to get there by train.
As I have mentioned above Lopburi is little and tiny town ,so infact there are not so many interesting place and things to see and do,except the lovely and naughty monkeys in the town.
Most of the foreign tourist who come to visit Lopburi would be a short time for about 3 hrs and proceed to the famous destination in the north of Thailand like Chaigmai province or some may return back to BKK.
Getting Off from the train at Lopburi rail station and keep walking to the north direction for about 150 meters will get to the SAN PRA KAN SHIRN CYCLE where local people and nearby come to visit and make a worship this place.
Some of the monkey are gathering around this place waiting for food distribution or drink form visitors.
The next place is beside this cycle called PHA PRANG SAM YOT which is a Lopburi town land mark. This place was built in the King NARAI who founded Lopburi city as a second capital city in Ayuthaya period.
This place is a lanmark and another symbolic when mention to Lopburi ,so visitor and foreign tourist always come to visit and see around.

Lopburi Walking Street and building.
Both of the pavement along the street and the building some part are a playground for monkey they are playing ,running ,jumping ,climbing on the post and the cables line.
When walk in to the middle part of the town will get to the old King NARAI palace since Autthaya Period.
The palace is open daily from 9.00 am - 4.00 pm .
Things to see inside the palace is good for walking to see around and take some photo .
About this place in February of the year will be a big festival called The King Narai reign with wonderful light and exhibition display.
This would take about an hour or 2 hours so time to rest .
have some cool drink and snack I would recommend some of this little and cute place like drink and coffee.
Time to go back to BKK or move to the next destination on the Northern part of Thailand.
but,if you feel need to see more and want to stay over night I would recommend The NOOM Guest House where located in the heart of the town for your easy and simple to hang around and see more Lopburi.
if you have more doubt or need more detail feel free to leave me comment below this post.

Monday, November 30, 2015

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการในลพบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสือสารและการประสานการปฏิบัติ

สถานีตำรวจ
สถานีโคกตูม 036-499-203-4
สถานีตำรวจท่าหิน 036-780-040
สถานีบ้านกุ่ม 036-781-118
สถานีตำรวจบ้านข่อย 036-785-555
สภ.เมือง ลพบุรี 036-414-416-8
ตำรวจทางหลวงลพบุรี 036-411-622,036-731-222,1193
ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี 036-424-515,1155

ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 036-411-500
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 036-414-480-1,036-411-936
สถานีดับเพลิงลพบุรี 036-411-111
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี 036-411-004
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 036-420-333,036-425-222
สถานีรถไฟลพบุรี 036-411-022
สาธารณสุขลพบุรี 036-411-386


Government office Phone number in Lopburi for making a contact and coordinate with subject matters.


Police Station in Lopburi phone numbers
COKETOOM Police Station  036-499-203-4
THA-HIN Police Station   036-780-040
BAN-KUM Police Station   036-781-118
BAN-KOIL Police Station   036-785-555
LOPBURI Police Station   036-414-416-8
Lopburi High Way Police Station   036-411-622,036-731-222,1193
Lopburi Tourism Police 036-424-515,1155

Provincial Lopburi Phone number
Lopburi city Hall  036-411-500
Prevent and Release disaster Lopburi provincial    036-414-480-1,036-411-936
Lopburi Fire Fighter  036-411-111
Lopburi district office  036-411-004
Lopburi public relationship  036-420-333,036-425-222
Lopburi rail station  036-411-022
Lopburi Health office  036-411-386

Saturday, November 28, 2015

สงสัยคำศัพท์ โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร

The Demonstration School of Silpakorn University
ยกตัวอย่างว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร
คำว่า สาธิต มีความหมายถึง การแสดงตัวอย่างให้ดู
ดังนั้น โรงเรียนสาธิต จึงหมายถึง โรงเรียนที่นำเอาแนวคิด หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ประสพความสำเร็จ มาจัดแสดง หรือทดลองเรียน หรือทดลองศึกษา หรือเปล่า
อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของ Admin บล็อกนะครับ ส่วนข้อเท็จจริง ผู้สนใจสามารถค้นหาจากแหล่งข้อมูลเปิด internet ได้
ลองมาดูคำศพท์ว่า การแสดงการสาธิต ภาษาอังกฤษ คือคำว่า Demonstration
ซึ่งลองค้นดูความหมายแล้ว น่าจะเป็นคำที่ตรงกับบริบท และความหมายเดียวกันมากที่สุด และอ้างอิงจาก แหล่งเปิด ค้นหามาจากอินเตอร์เน็ต

" โรงเรียนสาธิต

น. โรงเรียนที่ขึ้นกับสถาบันผลิตครู ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ฝึกสอนของนักศึกษาครู หรือเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการสอนหรือการบริหาร."


ลองดู ตัวอย่างว่า จังหวัดลพบุรี ก็มีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทพสตรี อยู่เหมือนกัน ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ รร. ว่ามีการระบุชื่อของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไว้หรือไม่

หาไม่เจอ ....
In Thailand we have a school name SATIT which is mean a demonstration in English word.
This type of school normally is for a university faculty of teacher so they can have a place for about to finish the teacher to practice the teaching with SATIT school or a demonstration school.
ตรวจสภาพรถในลพบุรีที่ไหนดี

สามยอดออโต้ ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ ทำ พรบ. ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักยานยนต์ ต่อภาษี ที่ใหญ่และครบวงจร แบบ One Stop Service ในตัว ของ จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ การให้บริการโดยช่างและ จนท.ที่มีความชำนาญ ประกันความสำเร็จ และความรวดเร็ว พึงพอใจในการใช้บริการ
พอดีมีโอกาสไปใช้บริการที่นี้ 2 ครั้ง ถือว่า ดีทีเดียว ก็เลยมาแนะนำต่อ ผ่านบล็อกนี้ครับ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสภาพรถยนต์ รถ จยย. เพื่อชำระภาษี หรือมองหาประกันภัย ชนิดต่างๆ หลายค่าย หลายรูปแบบ ก็สามารถแวะไปใช้บริการได้
ที่ตั้ง อยู่ติดกับบริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ห่างจาก สำนักงานขนส่ง จงลพบุรี เพียง 100 เมตร
จะเลือก ตรวจสภาพ ต่อ พรบ.และนำหลักฐานไป ต่อภาษีเอง กับ ขนส่งจังหวัด ก็สะดวกและอยู่ใกล้ หรือ ไม่สะดวก จะใช้บริการแบบครบวงจร รวมต่อภาษีด้วย ทางร้าน ก็รับบริการ เช่นกัน
ห้องรับรองลูกค้า ขนาดใหญ่ รับได้หลายๆ คน พร้อมกัน บริการ Coffee ฟรี และเครื่องดื่ม พร้อมมุมกาแฟ และมุมหนังสือ หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร อ่านเพลินๆ รอรับเอกสาร และรถของคุณ

By Thai Law and order stated that every car need to have a car insurance and car yearly inspection by the technical prove the good condition paper to submit to the Transportation Authority for the renewal of yearly tax.
SAMYOT AUTO  LOPBURI is a one stop service car assurance and car inspector
Open everyday